Archive

Category Archives for "Sekter"

Subliminale beskeder i Vagttårnets litteratur? – 1. del

Kjole med ansigt?

(18/03-2002) – Sekten har utallige gange været anklaget for at have subliminale billeder i sine bøger. Har det noget på sig? 1. del af 3.

(I denne artikel kan du klikke på hvert enkelt billede, hvis du vil se det i en større udgave)

Introduktion til sublimeringen

Sagen om de subliminale billeder, altså om skjulte billeder og budskaber i andre billeder, tog sin begyndelse i 1983 i en tegning. I Vagttårnet fra 1. maj 1983 for at være præcis. Billedet forestillede en forkynder, der talte med en kvinde. I kvindens kjole kunne man se et ansigt.

kjoleTrykfejl! svarede Vagttårnet. Forsøg på at påvirke folk ubevidst, råbte man fra anden side. Debatten tog sin begyndelse dér og flammede op.

I nogle lande, som for eksempel Frankrig, var der så meget snak om det, at Vagttårnet fra den 15. juni 1985 tog sagen op side 24 i artiklen: Un bruit court: vous en ferez-vous l’écho? (En rygte løber, vil De være ekko)

Siden dengang har debatten raset. Er der eller er der ikke subliminale billeder i Vagttårnsselskabets bøger, og hvis der er, hvad er deres formål?

Læs videre

Scientologis Oxford test

Før man bliver fanget ind i sekten Scientologi, starter man gerne med en test. Hvad er den test værd?

Testen blev oprindeligt kaldt A.P.A. test (American Personality Analysis). Bemærk, at forbogstaverne og forkortelsen APA som regel benyttes af American Psychologist Association, hvilket gav et pseudo-officielt skær til testen.

Den dag i dag hedder testen om muligt mere pompøst: Standard Oxford Personlighedsanalyse. Det berømte universitet har naturligvis absolut intet at gøre med testen. Navnet blev ændret, da L. Ron Hubbard havde overført sit hovedkvarter ved London.

Når man bliver stoppet på gaden af en scientolog, eller når man reflekterer på en annonce fra kupon-tilbud eller fra bogen Dianetik eller lignende, bliver man gerne tilbudt den gratis personlighedstest.

Fiffet er ganske enkelt 200 spørgsmål, der skal svares på. Disse er i 20 grupper på 10 spørgsmål, og resultatet af testen vil afhænge af svarene. Hvert spørgsmål kan svares med mulighederne: ja, nej, måske.

Man svarer spørgsmålene, og et øjeblik efter tager scientologen resultatet ud af en computer. Dér vil man som oftest få at vide, at det ikke ser særlig godt ud alt det her… Nogle gange vil testen blive fortolket med det samme, eller også vil man råde dig til at konsultere en specialist. Du kunne jo finde på at kaste dig ud foran S-toget eller ud af det selvsamme vindue, du vil bruge til at smide dine penge ud af. Men… bare roligt! Her ved man, hvad man kan gøre!

Læs videre

Skyld og ansvar

Boddel

(29/04-2001) – Skyld er ofte et gennemgående element i mange bevægelser – ikke blot i sekter og nyreligiøse bevægelser, men rent faktisk også i visse grene af kristendommen.

Hvis vi ser på menneskets udvikling fra barn til voksen, opdager vi, at især de første år er meget præget af ønsket om at være vellidt og elsket. Kort sagt at få positiv opmærksomhed. For at opnå dette vil barnet gerne opføre sig pænt. Desværre går det ikke altid lige godt med det, og barnet handler uhensigtsmæssigt og får skældud. Af forældrene, af familien, af de voksne og af samfundet.

Det, at få skældud når man har gjort noget forkert, er en del af læreprocessen. Når barnet gør noget godt, bør det belønnes med smil, positiv opmærksomhed eller andet, men det er lige så vigtigt, at barnet lærer, at visse ting ikke er hensigtsmæssige at gøre. Vi skal alle sammen være her, hedder det, og det vil sige, at barnet skal lære (snart eller siden!), at det ikke bare kan gøre, som det vil.

I den vestlige verden lader vi ikke tingene blive ved det. Hvis nogen – voksen eller barn – handler på uhensigtsmæssig vis, vil man ikke blot afstraffe, man vil også placere skyld. Dette er meget vigtigt for det vestlige menneske; måske pga. et misforstået kristent begreb: at holde sig skyldfri. Hvis nogen begår en fejl, er en af de første bemærkninger, der falder: Det er ikke min skyld!

Underforstået: Det gør ikke så meget, at du dummer dig, blot det ikke er din skyld. Det er bedre at dumme dig, fordi en anden har gjort noget forkert, end hvis du har gjort det.

I det små som i det store gælder dette begreb. I mange nationale og internationale sager bliver der brugt en masse tid, penge og energi på at finde “den skyldige”, eller i mange af bedre, en syndebuk! Hvor meget blev der ikke brugt på Ninn Hansen sagen? Hvor mange vil huske den om ti år? Kunne de penge og kræfter ikke være blevet brugt fornuftigere?

Læs videre

The Watch Tower Inc. og Hitler i 1933

Når Guds talerør bliver til djævelens advokat

Fra pro-zionisme til antisemitisme

Rutherford

Siden slutningen af anden verdenskrig har Vagttårnsselskabet lært sine medlemmer, at imens den katolske Kirkes præster samarbejdede med Hitler, stod Jehovas Vidner fast på deres overbevisning. De nægtede at bøje sig og at samarbejde med nazi-styret på nogen måde. Dette førte til, at en del af Vidnerne blev ført til koncentrationslejre.

Det er det budskab, der bliver fremført med jævne mellemrum, senest i oktober 1998, da Vagttårnsselskabet i en storstilet reklamekampagne lavede en udstilling om Jehovas Vidners forfølgelse under anden verdenskrig.

Det, mange Jehovas Vidner stadig ignorerer eller nægter at tro på, er, at imens medlemmerne blev fanget og forfulgt, handlede Vagttårnsselskabets anden præsident, Joseph F. Rutherford, og hans efterfølger, Nathan H. Knorr, rent faktisk i stik modsat retning. I et forsøg på at redde deres organisation har Rutherford og hans hjælpere forsøgt at fremføre et antisemitisk brev samt vedtaget en resolution, som identificerede jøderne USA m.m. som værende Babylon og djævelen, som Vagttårnet, side om side med det tyske folk, bekæmpede.

I Charles Taze Russels tid var jøderne ellers betragtede som Guds folk. Russel gik så langt, at han nægtede at prøve at omvende jøderne. Endda længe efter fulgte Rutherford trop. I 1925 skrev han bogen ”Comfort for the Jews” (Trøst til jøderne), og i sin bog ”Restauration” i 1927 udråbte han sig som ven med jøderne og postulerede, at jødernes genkomst i Israel faktisk var udførelse af endnu en profeti.

Læs videre

Landmark – Kurser anklages for hjernevask

(28/01-2001) – Kursusvirksomheden Landmark anklages for at manipulere deltagerne med buddhisme og magisk tænkning.

Af Anne Korsholm (Kristeligt Dagblad)

Kursusvirksomheden Landmark sælger buddhisme og magisk tænkning på begynderkurset Forum, siger flere sekt-eksperter.

Det passer ikke, mener Landmarks medieafdeling i Canada. Landmark har intet med religion at gøre. Landmark kan slet ikke beskrives med sprogets almindelige termer, fremgår det.

Tidligere kursister og pårørende til kursister udgør nu den største gruppe, der søger hjælp hos Dialogcentret, som fra et kirkeligt ståsted rådgiver om nyreligiøsitet.

Henvendelserne kommer fra kursister, der føler sig hjernevaskede og har svært ved at finde deres egne værdier igen og fra familiemedlemmer, som mener, at deres pårørende har ændret personlighed.

Teknikker som i Scientology

– Landmark benytter sig af menneskers religiøse behov og taler især til deltagere, som også stræber efter succes og kontrol, siger den franskfødte danske psykoterapeut Cyril Malka, som arbejder med ofre for sekter.

– Landmark er hverken antropologi, psykologi eller sociologi. Deltagerne får værktøjer til at opnå større effektivitet, kreativitet og tilfredshed. Landmark lærer dig at skabe nye muligheder, siger Theresa Jabbour, som er mediemedarbejder i det verdensomspændende firma.

Ifølge hende er Landmark ikke religiøst og påvirker heller ikke deltagernes religiøse overbevisning.

Læs videre

Herbalife imod Malka

Det var medio februar 2000. Vi var på vej til Frankrig, da vores daværende Internet-udbyder, Jens fra Scandinet, kontaktede os over mobilen. Han havde fået et brev fra Herbalifes advokat, Richard Petersen, som truede ham med retssag.

Den tekst, fra vores ordbog om sekter, der vakte furore, var:

Herbalife
Det er i 1980, at Mark Hughes i Californien sætter et salgssystem op. Dette system bygger på samme princip af salg i hjemmene som ”Tupperware” har startet op,og som jo er velkendt. Men her stopper også ligheden!

Oprindeligt var Herbalife et diætsystem til vægttab, som indbefatter et ’snebolde-system’. Hver sælger er dobbelt involveret i dette firma, idet han både bruger og vidersælger produktet. Dvs. at det er vigtigt at holde den slanke linje samtidig med, at man skal være ganske god sælger.

Der er været flere kedelige sager, hvor folk blev finansielt udnyttet, men ud over det, fremføres Herbalife nu også, ikke blot som slankemiddel, men endda som helbredende middel, enda imo uhelbredelige sygdomme.

Den sekteriske islæt skal ses til dels inden for produktet, men især i det faktum, at mange sekter som Scientologi og Moon er dybt involveret i Herbalife og derfra kan nå flere mennesker.

Der var flere ting, Herbalife var uenig i, som du kan læse af Richard Petersens brev (Herbalifes advokat), men det kommer vi til.

Vi var i gang med at flytte på det tidspunkt, så vi var flyttet fra Gundsømagle (ved Roskilde) til Bønsvig (ved Præstø).

Læs videre

Katolikker og karismatikere

Katolske karismatikere

(10/12-1999) – Den katolske kirke er meget bred og i øvrigt meget forskellig. Den har en lang tradition for at tilpasse sig det omkringliggende samfund for derved at kunne forkynde evangeliet på en måde, så lige præcis det samfund forstår det.

Ligeledes har kirken indtaget visse vaner og traditioner, som oprindeligt var hedenske. Det hele er samlet under den katolske paraply.

Nogle, især bibelfundamentalister, er ikke særligt glade for den tankegang. Andre, som jeg, er både glade for det og stolte af det. Jeg er glad for, at man i gensidig forståelse kan tage traditioner med, som andre religioner eller kulturer har grundlagt. Jeg tror ikke på, at Gud kun findes et sted, om end jeg finder Ham mest i min kirke.

Når det nu er sagt, så vil jeg dog trække en meget skarp grænse som katolik over for det, der netop har foregået i den katolske kirke i Nykøbing Falster. Især det, der foregik om fredagen.

Bemærk, at det denne gang foregik i den katolske kirke, men det er sådan set ikke typisk for den. Tværtimod! Man skal nærmere se på det skete som en tidstypisk fænomen.

I den katolske kirke i Nykøbing Falsters prædikede om fredagen en mand, hvis navn var Christian Hedegaard. Under disse ‘gudstjenester’, eller hvad man nu skal kalde det (for der er ikke tale om at fejre den hellige messe), som ofte varede over tre timer, skete der en del ting, som ikke havde ret meget med katolicisme at gøre.

Læs videre

Med Gud i terapi

Cyril Malka - Oktober 1998

(26/07-1999) – Som terapeut skal man være yderst påpasselig med, hvad man gør, når patientens tro og Gudsbilleder drages frem. Det er nødvendigt at anerkende folks religiøse behov og inddrage det i terapien.

For nyligt har KD bragt et par artikler om psykoterapi og tro (den 26. juni og den 30. juni) og om behandling af sektofre.

Og disse, om end de giver svar på nogle spørgsmål, fremkalder nogle nye. Fx hvordan kan man, som psykoterapeut, undlade at pille ved folks tro? Kan det overhovedet lade sig gøre?

Først skal vi lige en lille parentes omkring brugen af ordene.

Jeg er uddannet psykoanalytiker. Uddannelsen fås stort set ikke herhjemme, men i Frankrig og/eller USA, hvorfor begreberne herindenfor kan føre til misforståelser for lægmænd.

Udtrykket psykoanalyse blev indført af Freud. Den består af tre dele, der indbyrdes afhænger af hinanden: Nogle teorier, en form for psykoterapi og en forskningsmetode.

Det vil sige, at en psykoanalytiker eller -terapeut kan benytte sig af psykoanalyse som redskab til at hjælpe patienten.

Man kan sammenligne det med en læge, der benytter kirurgi for at kurere en patient for et forvokset modermærke. Det gør ikke lægen til kirurg. Men lægen ved godt, hvornår han skal have hjælp af specialister og sender patienten videre til en kirurg.

På samme måde ved de professionelle hjælpere af sektofre, hvornår og til hvem de skal sende folk, når de har hjulpet så godt, som de selv kan.

Siden der ikke er så frygteligt mange psykoanalytikere herhjemme, men til gengæld en del andre former for terapeuter, kan jeg naturligvis ikke tillade mig at begrænse min kronik til en bestemt branche. Derfor vil jeg udtale mig om generelle betragtninger omkring selve den psykoterapi, som tilbydes sektofre efterhånden mange steder.

Læs videre

Fanget i religiøs labyrint

Cyril Malka - 1997

Her er en serie på to artikler. To interviews. Den ene med mig, den anden med en af mine tidligere patienter.

Den første hedder: Behandling gør ondt (den 26. juni 1999).
Den anden er: Fanget i religiøs labyrint (den 30. juni 1999).

Behandling gør ondt

Kristeligt Dagblad – den 26. juni 1999

Psykoanalytiker Cyril Malka har skrevet en bog om sine erfaringer med at hjælpe mennesker ud af sekter

Af Morten Bonde Pedersen

Psykoanalytiker Cyril Malka har ført samtaler med op mod 100 mennesker, der har søgt hjælp hos ham, efter at de er brudt ud af en sekt.

Nu har den franskfødte behandler skrevet om sine erfaringer i bogen »Sekter – Hvorfor?, Hvordan?, Hvad så?«. Bogen er endnu ikke udgivet.

Men Kristeligt Dagblad har læst det færdige manuskript, der i øjeblikket ligger til bedømmelse hos forlaget Lindhardt & Ringhoff.

Manuskriptet er blevet til på baggrund ar syv års professionelt arbejde med sekter og nyreligiøse bevægelser. Et arbejde, der ud over terapi til tidligere sektofre, også omfatter kronikker og artikler til organisationsblade.

I sit manuskript har Cyril Malka samlet sin viden i en kort beskrivelse af begrebet »sekter«. Han redegør for sekters arbejdsmetoder og de psykiske lidelser, mennesker risikerer, når de lader sig føre med af sektledernes løfter om et nyt liv og en bedre verden.

Og endelig giver han en række råd til pårørende om, hvordan de kan hjælpe et sektoffer med igen at slå rod i verden udenfor, når de beslutter sig for at forlade det isolerede og afsondrede fællesskab.

Læs videre

Når man ikke må stemme

zWire

Der er religiøse overbevisninger, hvor man ikke må stemme til valgene, da man allerede har valgt sin religion en gang, men skal vi acceptere det, spørger dagens kronikør.

Af Cyril Malka – psykoanalytiker

Vi har netop været til valg. Og vi kan regne med en mindre valgdeltagelse end til vores kommunale og folketingsvalg, som sædvanligt. Danskerne har det stadig sværere ved at forholde sig til EU-parlamentet, end de har ved at forholde sig til Folketinget. Det er ligesom, det er lidt langt væk fra os.

Med mindre der tale om at stemme ja eller nej, er vi altså ikke vildt interesserede. Og det her ja-nej er de altså også færdige med at spørge os om, så det sjove er væk.

Men nogle tal forsvinder fra statistikken. Nemlig de, som aldrig har været henne og stemme. Jehovas Vidner har rent faktisk forbud imod at stemme.

Det er sådan, at ifølge dem “har man stemt en gang”, nemlig på Jehova, og det valg gælder en gang for alle. At stemme er at sætte sin lid til menneskeskabte løsninger.

Vagttårnsselskabet har sin egen logik: Satan er modstander af Gud, Satan tilbød Jesus (i ørkenen) al verdens rigdom, og det ville han ikke have kunnet, med mindre “al verdens rigdom tilhørte ham”. Verden er dermed en del af Satan, og samtlige løsninger uden om Vagttårnsselskabets godkendte (fra deres eget blad) er altså af Satan.

Læs videre