Narconons videnskabelige grundlag

Scientologis afvænningcenters, Narconons, teori og praksis bygger på Scientologis grundlægger, L. Ron Hubbards, efterforskning og arbejde. Vi ser på dets grundlag og teorien bag Narconons metoder.

L. Ron Hubbard, videnskabsmand og forsker, havde studeret atomteorien og påstod at have samarbejdet med dem, der skabte den første atombombe.

Senere dæmpede Scientologi dette udsagn og fortalte i bogen “Hvad er scientologi?”, at da ung L. Ron Hubbard kom tilbage til USA i 1929, deltog han i årene 1930-32 i de første kurser om kernefysik: “Med sin viden om fysik og med en teori om, at sub-atomare partikler måske kunne give et fingerpeg om menneskets tankeproces, indskrev han sig på et af de første kurser i kernefysik i USA. Endvidere var han bekymret for verdens sikkerhed, fordi han erkendte, at mennesket måtte lære at håndtere sig selv, før det på en tilregnelig måde kunne håndtere atomet.” (www.scientology.dk/html/part01/Chp03/pg0104.html)

Den unge L. Ron Hubbard havde været ret meget forud for sin tid, for det var først i 1938, at videnskabsmænd som Hahn, Strassman, Curie og Fermi grundlagde det teoretiske grundlag, som førte til spaltningen af atomet, hvilket førte til atombomben i 1945.

Problemet er, at alt dette er usandt.

Det er korrekt, at L. Ron Hubbard gik et år på Washington universitet, og nu er det sådan i USA, at man kan få fat i offentlige papirer og undersøge dem.

Her er L. Ron Hubbards skoleresultat for pågældende år. Karaktererne i USA er lavet sådan, at A er den bedste og F den dårligste:

1930-31

1. semester
English 1/2, RhetoricC
General Chemistry 3/4D
Mechanical EngineeringB
Analytical GeometryF
Physical EducationC
First Year GermanE
Civil EngineeringB

2. semester
English1/2 RhetoricB
General chemistryD
Mechanical EngineeringC
Physical EngineeringA
First Year GermanF
Differential CalculusF

1931-32

1. semester
Physics, dynamics of sound
and lightE
Differential CalculusD
Integral calculus,
Plane anal. geometryD
English, short storiesB

2. semester
Integral CalculusD
English, short storiesB
Physics, electricit
and magnetismD
Nuclear PhysicsF

142Det er værd at bemærke, at den store forfatter ikke nåede et A i litteratur, og at videnskabsmanden opnåede, med et par undtagelser, karakterer som gik fra C til F… Hvoraf den ene af F’erne er i kernefysik…

Da han startede Dianetik op, omkring 1950, havde han fastslået, at han var ingeniør, hvilket var et af de få fag, han havde klaret godt. Først senere, i 1953, dukkede han op med et doktordiplom fra Sequoia Universitet (som er et ikke-eksisterende universitet). Disse resultater var anderledes end dem, der blev opnået i Washington Universitet.

“Jeg havde lige studeret et emne, som kunne ryste verdens balance: Kernefysikken. En dag vil nogen lære om sindet. Så fortsatte jeg, og jeg fik et diplom om det. Et rigtig godt diplom” (Hubbard, “Radiation and Your Survival”, konference af den 13. april 1957).

Doktor Hubbard

Dette førte Hubbard til at betegnede sig selv som: Doktor Hubbard, amerikansk kernefysiker med autoritet inden for livs- og energiskilder og sindets struktur.(Hubbard, “What is Scientology”, HCO Bulletin of 23 June 1959).

Lidt efter lidt tilføjede han endnu mere imponerende viden på sin palmares: “Det er til dels mit ansvar, at denne verden er i besiddelse af atomvåbenet, da der kun var en håndfuld kernefysikere i 30’erne. En håndfuld. Og de brugte deres tid på at sige til hinanden, hvor fantastisk det ville være at finde atomets spaltning, for man havde bestemt, at det man ville kunne gøre med det var at besøge stjernerne, bygge store passagertransporter, som vil gå ti gange verden rundt med en tankfuld; det var det, man ville gøre med atomkraften. Regeringen betalte tre milliarder dollars. Jeg havde intet med det at gøre, jeg ville ikke have med det at gøre. Tre milliarder dollars for at tilintetgøre mennesket…” (Hubbard, “Dianetics: The Modern Miracle”, konference fra den 6. februar 1952)

Selv om han her refererer til Manhattan projektet, som affødte den første atombombe, var L. Ron Hubbard ikke til stede på det tidspunkt. Han var løjtnant i søværnet, US Navy.

Sandhed i flere udgaver

Hans militærkarriere, hvor den amerikanske regering havde kontaktet ham pga. hans kompetence i kernefysik, findes også i to, endda tre versioner.

I L. Ron Hubbards første version siges det at: “Der var den fyr, som gav mig en stilling. Han sagde: du kommer ind, du lader revolveren ligge ved døren, du arbejder i otte timer pr. dag, og så videre, og etc. Og så sagde jeg ‘hvor’? Og han sagde ‘sådan, her’, og jeg svarede: ‘Er der en forskel mellem det her og en gulag?’ Og han sagde: ‘Oh! Det er da et idiotisk spørgsmål, her bliver du lønnet’…

Det er første og sidste gang, at regeringen tilbød mig en stilling som kernefysiker. Det er slut med det.” (Hubbard, “A Postulate Out Of A Golden Age”, lecture of 6 December 1956)

Nogle måneder senere blev versionen til: ” Da krigen ankom, havde nogen kastet et blik i registrene og havde fundet den fyr, Hubbard, kernefysikeren.: ‘Hvor er han? Vi vil få dig i arbejde. Vi vil få dig til at lave bomber. For at slå kvinder og unge ihjel og ødelægge byerne. Og Hubbard sagde noget forbavsende. Han sagde at han ville slå hvem som helst ihjel i tvekamp, men at det ikke passede ham at myrde kvinder, børn og menneskeracen. De skulle finde på noget andet. Og jeg sagde det for mine klassekammerater som, selv om de fortsatte med at arbejde for regeringen er holdt op som bombeudviklere. Ingen brugte dem og nu underviser de, eller også er de instruktører i mekanik eller assistenter. De er ikke længere på toppen. De er ikke i disse kerneprojekter. Jeg skilte mig ud fra de andre ved at være den første, der nægtede. (Hubbard, “Radiation and the Scientologist”, lecture of 13 April 1957)

Den tredje version kommer fra statens soldaterpapirer, hvori det fortaltes, at han som løjtnant to gange fik frataget kommandoen for en lille enhed.

Det er i en blanding af Science fiction og af fascinering for den uopnåelige kernefysik, at Hubbard ser løsningen. Ifølge ham bunder psykologien i kernefysikken og i atomet.

Scientologi og kernefysik

Derfor førte det til besynderlige definitioner, hvor Scientologi ikke bliver defineret som en religion eller terapi, men som en gren af kernefysikken:

“Scientologi er videnskaben om hvordan man ved. Den lærer os at mennesket er sin egen udødelige sjæl. Og det giver os kun få valg udover det at fortælle til omverden – og pyt med hvordan det bliver modtaget – at kernefysikken og religionen er samlet i os og at vi, i Scientologi udfører de mirakler som mennesket altid har håbet på.” (Hubbard, “Man’s Search for his Soul”, Journal of Scientology, Issue 23-G, 12 Jan 1954)”

“Scientologi inkluderer og fremmer fysik på samme måde som den modtager det mystiske og fremmer det. Hvis du studerer Scientologi, kan du blive en meget god kernefysiker.” (Hubbard, “Educational System, How To Group Process (part 1)”, lecture of 10 Jan 1953)

Den fascinering af atomet, som var på mode i 50’erne, kan læses i mange af sektens bøger stadig væk, men det må siges, at hverken hans teorier eller hans formåen i læreanstalter vækker beundring.

Stadig til den tid, med undtagelsen af en opfundet fortid, kan man intet finde om hans forskning, hans resultater eller hans arbejdsmetoder.

Hubbard og medicinvidenskaben

Lige så vel som det kan være svært at få øje på L. Ron Hubbards kompetencer inden for kernefysikken, forekommer det svært at finde hans kompetencer inden for medicinen eller psykologiens verden, hvilket er dog ganske foruroligende, når Narconon påstår at bygge på hans arbejde.

Absolut intet i hans fortid henleder tankerne henimod, at han har fokuseret på fysik, psykiske eller spirituelle problemer.

Ifølge Scientologi startede han sin forskning om Dianetik, imens han var på universitetet i 1930-32. Dog kan man ikke finde noget som beviser for, at han har haft interesse i det, selv om mange af hans notater og agendaer har overlevet.

Ifølge hans bog, Dianetik, startede hans forskning i 1935. Den første gnist til Dianetik siges at komme fra, at Hubbard var blevet alvorlig såret under anden verdens krig. Han fortalte, at han var blevet blind pga. skade på den optiske nerve og forkrøblet af sår på ryggen og ved nyrerne. (Hubbard, “My Philosophy” (1965) – www.scientology.org/wis-span/EOS/eos_3.htm)

Han påstår ligeledes at have fået granatsplinter i ryggen, en brækket albue og et sår på øjet, hvorefter han blev erklæret handikappet på livstid.

Hubbard som krigsveteran

Krigsveteran?

Dette er ikke i overensstemmelse med krigsveteranernes administrationsoptegnelser, som afslører, at hans værste fysiske skavank var tolvfingertarms-sår samt et noget nedsat syn og en betændelse i en slimhindesæk.

Tolvfingertarmssåret er hovedårsagen for hvilken Hubbard forblev reservist, indtil han bestemte sig for at forlade den tilstand i 1950, få måneder efter at havde skrevet sin bog, Dianetik.

Det er så meget forskning, der kan spores forud for bogen Dianetik og grundlaget til den metode, som benyttes af Narconon.

Ifølge Dianetik skulle de fleste sygdomme være psykosomatiske. Årsagen dertil er i indre billeder, som kaldes engrammer, hvilket vil sige et traumatiserende tidspunkt i fortiden.

Det er i bund og grund det sekten underviser i under flere afskygninger, med undtagelsen af de hemmelige niveauer.

Oprindeligt skulle Dianetik helbrede fysiologiske problemer. Dianetik indeholder en terapeutisk metode, som kan behandle alle uorganiske sindssygdomme og psykosomatiske sygdom. Det med fuldstændig helbredelse.

Stort set alt er somatisk

Hubbard kvalificerer 70 % af alle sygdomme som psykosomatiske sygdomme. Ifølge Scientologi kan alle disse sygdomme helbredes via Dianetik. Disse kan helbredes ved at løse problemet med den såkaldte menneskelige “aberration” (I Scientologi: alle former for psykoser, neuroser, tvangstanker, tvangshandlinger og fortrængninger, som udmønter sig bl.a. som sygdomme).

I bogen Dianetik kategoriserer Hubbard et hav af sygdomme som værende psykosomatiske. Disse går fra Tuberkulose til en forkølelse og går via for korte næser, for lange ører og andre almindelige fysiske misdannelser under hvilken medtages kræft (Dianetik – side 109-110).

Ved at cleare nogen (befri vedkommende for sine engrammer) er det muligt at blive immun over for de sygdomme, som fremkaldes af disse engrammer.

Allerede da han skrev bogen Dianetik påstod Hubbard, at han kunne “redegøre for de fysiologiske effekter af stoffer og endokrine stoffer (hormoner)”. I dansk Scientologi benyttes udtrykket “Drugs”, som dækker alt fra at være narko og nervepiller som værende alkohol eller hovedpinepiller.

Medicin betegnes derfor som nyttesløs for at håndtere det “aberrerede”. Det er det aberrerede sind, som skaber sygdommen, og ikke en udvendig årsag.

Det er i sindet, man kan finde årsagen til, at medicin virker. Sindet, som indeholder disse engrammer, håndterer kroppen for at producere sygdommen. Hvis noget kommer frem, som forsøger at få disse sygdomssymptomer til at forsvinde, vil de stupide celler vende om og fjerne symptomerne midlertidigt (Dianetik side 115).

Derfor ville det ikke nytte noget at give medicin til en psykosomatisk syg.

Grundviden mangler

Da bogen kom frem, blev den ikke særlig vel modtaget, og kritikpunkterne faldt mangfoldigt på Hubbards skuldre. Dels er der et hav af videnskabelige fejl, og dels sigtede man på, at der ikke fandtes bevis for noget af det, Hubbard skrev.

Selv om Hubbard nævnte 270 tilfælde, der blev undersøgt, kunne han ikke give nogen detaljer om dem. Det på trods af, at han påstod, at alle fakta fra bogen var videnskabelige og understøttede af videnskabelige tests. Han nævnte flere usandsynlige mirakuløse og udokumenterede helbredelser takket være Dianetik uden at forglemme de forskellige videnskabelige usandsynligheder, han skriver, som for eksempel:

Forsøg på abort: Ifølge Hubbard skyldes mange sygdomme “sår, som er givet til føtus under forskellige forsøg på abort”, mavesår hos den voksne skulle skyldes, at moderen forsøgte at abortere. Ved dette forsøg kom babyens mave til at blive punkteret af instrumenter.

Som psykoanalytiker kan jeg ikke lade være med at hæfte mig ved, at Hubbard selv led af sår i tolvfingertarmen, og man kunne fristes til her at se en ubevist anklage mod moderen. Hvilket kunne få en til bedre at forstå Hubbards måde at behandle kvinder på, men det er noget andet.

Ifølge Hubbard mislykkes de fleste af disse forsøg takket være føtusens evne til at reparere sig selv på nærmest mirakuløs vis. Føtusen kan reparere sår på hjernen og andre problemer. Det fordi føtus er omgivet af proteiner og har en reserve af mad.

Intet af alt dette holder i virkeligheden. Skader på føtus, de end så skyldes eksterne faktorer (slag, stik m.m.) eller interne faktorer (alkohol, nikotin osv.), har alvorlige eller dødelige følger.

Leddegigt: I bogen Selvanalyse fortæller Hubbard, at leddegigt (arthritis) skyldes “ophobning af alle fortidige beskadigelser af det knæ”, og hvis man ønsker at helbrede ledegigt, skal man auditere knæet (side 34).

Leddegigt skyldes nu en kalcificering af brusken.

Polio: Som vi ved skyldes en virus. Man har været i stand til at vaccinere mod polio siden 1955, og der er ingen kendt måde at helbrede de fysiske skader, som følger denne sygdom. Ligeledes påstås der, at en polio-patient har været i stand til at droppe sine krykker takket være Dianetik (dianetics.lronhubbard.org/page28.htm)

Disse og mange andre eksempler i medicinens som i kernefysikkens verden beviser L. Ron Hubbard en tydelig uvidenhed om endda de mest grundlæggende medicinske og psykologiske principper.

Kan man stole på Hubbards arbejde?

En officiel undersøgelse af den australske regering blev lavet i staten Victoria omkring 1965.

Denne undersøgelse skulle finde ud af, om Hubbards arbejde var til at stole på. Resultatet blev:

1. Hubbard nøjes med subjektive beviser, som han betragter som tilstrækkelige.
2. Han tester ikke de resultater, der er opnået ved hans subjektive metoder, selv om der findes objektive måder at teste dem på.
3. Han giver ikke nok detaljer til at konstatere, om konklusionerne er gode nok.
4. Der findes ingen bekræftelse på nogen af hans undersøgelser udført af andre videnskabsmænd i pågældende fag.
5. Forsøgene bliver ikke beskrevet, og der findes ingen måde at checke hans konklusioner.
6. Det brugte materiale til undersøgelse er:
a) ikke i stand til at blive testet
b) opnået på en måde, som ikke kan kontrolleres eller verificeres
c) nødvendigvis mistænkeligt, da den som regel er opnået på folk, der enten var hypnotiserede eller led af illusioner, og til hvem man ofte har gentaget de samme suggestioner.
7. En stor del af det materiale, på hvilken han bygger sin teorier, består udelukkende af kategoriske erklæringer af Hubbard. Man kan ikke finde nogen beviser, som kunne bekræfte dette.
8. En kolossal del af de påståede beviser fundet af Hubbard, som påstås at komme fra undersøgelser, opdagelser og konklusioner, er i modsætning til de ortodokse teorier og kendte fakta, som er opnået ved videnskabelige undersøgelse, der er ført under kontrollerede forhold, og som nemt kan gentages, testes, gentestes og bekræftes. (Anderson Report, Chapter 9, “Hubbard’s Research” (1965) )

Scientologi som anti-videnskab

Da Hubbard og Scientologi, Dianetik og Narconon som oftest viser sig at være tomme floskler uden videnskabeligt grundlag, er det nemmere at forstå, hvorfor disse har startet en nådesløs krig imod alt det, der har med medicin eller videnskaben at gøre. Sekten betegnes af som “en af de største anti-intellektuelle bevægelser i vor tid” (“Boston U.’s Scientology connection”, Boston Globe, 16. september 1998).

At forkaste videnskab er en del af Scientologi og af dens satellit organisation, Narconon. At forkaste videnskab er endda årsag til, at, i hvert fald, disse to organisationer overhovedet eksisterer. Dianetik, forløberen for Scientologi, har i lang tid beskrevet sig selv som “den eneste videnskab af sindet, som fungerer”, og den fornægtede fuldstændigt psykologien og, især, psykiatrien.

På samme måde som Dianetik og Scientologi påstår at være den eneste videnskab, som kan redde menneskeheden, påstår Narconon, at disse er “den eneste eksisterende kur, som er i stand til at formindske med sikkerhed antallet af toksiner i kroppen. Ingen gennembrud blev lavet i dette område før Hubbards opdagelser (Dr. Megan Shields, in Hubbard, Clear Body, Clear Mind (1988), side 1).

Værst står det til med psykiatrien, som Scientologi vitterligt betragter som dette univers’ djævelskab. Ifølge Hubbard blev “smerte og sex nedværdigende værktøjer, som blev opfundet af psykiatere siden tidernes morgen”. Psykiaterne er, fra disse samme tider den eneste årsag til dette univers’ forfald. Ifølge scientologer er det psykiatrien, der har startet første verdenskrig, Hitlers opstigning, Stalins opstigning, uddannelsens forfald, krigen i Bosnien og i Kosovo… Det er endda årsagen til attentatet den 11. september 2001: Scientologis hovedkontor udtalte, at dette skyldes, at Bin Ladens højre arm var psykiater …

Han var kirurg.

Scientologis nuværende overhoved, David Miscavige, er gået så langt, at han udtalte i en konference til scientologer i 1995, at de regnede med, at Scientologi ville have afskaffet alle psykiatere i år 2000.

Scientologer kommer ofte til psykiaterkongresser eller i nogle forudbestemte institutioner for at forstyrre. Dette bliver kaldt for en “psychburst”.

Psykiatrien skal generes mest muligt og sekten gør meget for det. Hvert år udråber forskellige scientologer, at de har fået en sejr, som knuste psykiatrien, takket være Menneskets og Borgernes Rettigheds Kommission (CCDH og CCHR), som er en meget kendt anti-psykiatris scientologi-facade.

Disse teorier, denne viden er det, der danner grundlag for Narconon, hvilket forklarer de dårlige resultater, organisationen har opnået.

© Cyril Malka – 2004 – Udgivet i et-sect-era nr. 43 – Tema: Narconon

Cyril Malka
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments