Gode råd til de nærmeste

Vågn Op

(10/03-2003) – Hvis en af ens familiemedlemmer eller bekendte er kommet ind i en sekt eller er under en gurus påvirkning… Hvad kan man gøre ved det? Her kommer et par hurtige gode råd.

Føl dig ikke skyldig
Den eneste skyldige er guruen. Ved at føle dig skyldig kan det være, at du tror du bliver mindre magtesløs, eller også tror du, at du finder en forklaring på noget, du ellers ikke kan finde en forklaring på. Det er forståeligt, at du føler det sådan, men den sekteriske påvirkning er sådan bygget op, at din skyldfølelse forstærker den.

Hvis du skal sætte spørgsmålstegn ved din adfærd, skal det ikke være i forbindelse med fortidens fejl, men i forhold til nuværende eller fremtidige forhold til medlemmet. Som regel er familien den stærkeste gruppe, som medlemmet har mødt, og altså den bedste til at hjælpe. Det er derfor vigtigt, at familen evaluerer sig selv for derved at ændre sig og den måde, den fungerer på, således at familiemedlemmerne har det bedre sammen. På den måde vil sektmedlemmet føle sig bedre til pas i familien og, med tiden, vil det være meget nemmere for ham eller hende at forlade sekten for at gå tilbage til sine egne. Ingen familie er fuldkommen. Tag i så fald medlemmets indgang i en sekt som en lejlighed til at rense ud i familiens problemer.

Forsøg ikke at overbevise medlemmet
Jo mere du vil argumentere mod sekten, jo mere vil du overbevise medlemmet om, at sekten har ret. Der er et modsætningsfyld system i den sekteriske opførsel, som kan være svært at forstå, men det er grundlæggende. Under alle omstændigheder er det ikke i gruppens eventuelle bizarre trosætninger, at sekten øver sin virkning. Sektens virker via dens herredømme over medlemmet. Man kunne sige, at medlemmet er skåret i to: På den ene side er der den gamle identitet (Jeg-familie), som kan opfange sine nærmestes sindsbevægelser, men er ude af stand til at besvare dem, og på den anden side er der den ny identitet (Jeg-sekt), som opfanger sine nærmestes argumenter, men tolker dem som angreb og besvarer dem med ond tro, endda aggressivitet, som kan gå over til et brud. Brug aldrig udtrykket ‘sekt’

Sørg for at holde kontakten på den ene eller den anden måde
Man skal ikke give op. Du skal tale til medlemmet i et sprog, der forstærker familieforholdet, selv om du føler, du ikke bliver hørt. Nogle siger, at man ikke skal tale om ubehagelige ting. Endnu en gang, ingen familie er fuldkommen. At lade som om alt går vel er at følge sektens spil. Man skal forsøge at være så ægte som muligt. Som en modsætning til det fuldkomne er der varme. Som en modsætning til taler om kærlighed og tvungen næstekærlighed er der familien. Man må gerne græde, blot dette ikke gøres som en måde at presse medlemmet på.

Husk, at i en sekt er alt pres. Hvis du går i gang med at lægge arm med sekten, vil du dels gøre det samme som den (og i så fald samarbejde med påvirkningen), og dels vil du tabe! Tal til medlemmet om jeres fælles fortid. Tilbyd medlemmet projekter, som svarer til hans gamle interesseområder.

Sæt dine grænser!
For medlemmet er sektens lov vigtigere end samfundets love. I nogle tilfælde kan medlemmet endda komme til at begå ulovligheder. Hvordan kan man får ham eller hende til at respektere samfundets regler uden at din indgriben virker aggressiv?

Først skal du aldrig prædike! Medlemmet er overbevist om, at han er mere moralsk end dig. Derudover, at prøve at få medlemmet til at føle sig skyldig, er det samme som at prøve at presse det. Lad være med det! Til gengæld kan du meget vel fortælle, at du ikke er enig i dit eller dat. Samtidig skal du præcisere, at dette ikke påvirker den kærlighed, du har for ham.

Under alle omstændigheder skal du ikke glemme, at livet fortsætter. Livet behøver ikke at dreje sig om medlemmet, uanset hvor meget du end vil hjælpe. Giv aldrig penge til ham eller hende.

Forbered udgangen
Når medlemmet kommer ud, vil han have brug for oplysninger: a) om begrebet indflydelse i det hele taget og i sekterisk forstand, b) om bagsiden af den sekt, hvorfra han eller hun lige er kommet ud samt c) om det, der er sket for hans nærmeste, mens han var i bevægelsen.

Husk at tiden tilbragt i sekten er en uendelig gentagelse af de samme handlinger og de samme følelser. Man skal hjælpe eks-medlemmet til at genfinde sin historie.

En god måde at gøre det på er at lade ham læse en dagbog eller sammensætning af de ting, du har observeret, imens han eller hun var medlem af sekten. Den måde vedkommendes attitude har ændret sig, vedkommendes opførsel. Hvis du har haft nogle samtaler, som har rystet dig, ville det være godt at beskrive kernen i dem. Hvilke kendetegn har overbevist dig om, at vedkommende var under påvirkning? Hvordan har jeres forhold udviklet sig? Skriv om de familiale anekdoter, som han gået glip af, mens han var i sekten, osv.

Bed om hjælp
Du oplever et specielt problem, og dine sædvanlige løsninger og erfaringer er sandsynligvis utilstrækkelige. Mange mennesker, som er i samme situation som dig, lukker sig inde i en skamfyldt ensomhed. Dette er ikke godt. Vælg nogle af dem fra dine omgivelser, som er rolige nok til ikke lige at fare ud i flæsket på medlemmet, og del din hemmelighed: Dermed bliver den lettere at bære. Tøv ikke på at kontakte professionelle hjælpere. Prøv at mødes med folk, som har erfaret en lignende situation og andre eks-medlemmer. Tab hverken håb eller tålmodighed.

© Cyril Malka – 2003 – Denne artikel har været udgivet i sektbladet et-sect-era nr. 6 (guruerne) – den 10. marts 2003.

Cyril Malka
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments