Archive

Category Archives for "Børn og unge"

Unge Gother og Selvskade – 2006 – 2017

(10/05-2017) - I 2006 har forskere på Glasgow universitet fundet, at der var en stor hyppighed af selvskade hos unge, som identificerer sig med Goth-kulturen.Ifølge studiet skader 14 % af engelske unge sig selv.

Denne selvskade kan være forbundet med depression, selvmordforsøg og forskellige psykiske problemer.

Universitetets forskere fulgte 1.258 unge fra de var 11 og tjekkede dem, da de var 13, 15 og 19 år.

De unge var fordelt over forskellige kulturer, Goth-kulturen inkluderet. Resultaterne er justerede, så de tager hensyn til forskellige faktorer såsom socialklasse, skilsmisse af forældre, forbrug af tobak, alkohol, narko samt psykiatrisk historik såsom depression.

Selv om man tog hensyn til disse data, forbliver det, at identificere sig med Goth-kulturen, den dominerende faktor. Ifølge resultaterne er Goth-kulturen stærkt forbundet med en livsstil, hvor selvskade (53 %) og selvmordforsøg (47 %) er ret almindelige.

Læs videre