Når en kvinde vinder en utro mand

(03/05-2016) - Kvinder, som er blevet forrådt af en utro mand og derefter forladt, klarer sig langt bedre end man skulle tro og får en del brugbare erfaringer for hvad mænd og livet angår, siger et nyt studium.

Den "anden kvinde" skal til gengæld igennem en hård og stenet vej, da hun skal leve sammen med en partner som allerede har bevist, at han kunne være uærlig og utro.

Der er blevet ført flere studier om den virkning et brud kan have for psyken, men det har altid været studier som har koncentreret sig om de kortsigtede virkninger af bruddet.For første gang har forskere i Binghamtons universitet og i University College London observeret de langsigtede konsekvenser af at blive forladt af sin partner.

Forskerne har stilet spørgsmål til 5.705 kvindelige deltagere fra 96 forskellige lande. Der er her tale om det bredeste studium, som blev udført om denne problematik.

Resultaterne peger på, at den lektion kvinderne får ud af bruddet er meget givtig. Ifølge forskerne vil den kvinde, som "taber" sin partner til en anden kvinde, godt nok gå igennem en sorgperiode, hvor hun vil føle sig forrådt, men derudover vil hun få en erfaring ud af det.

Hun vil forbedre sin "partnerskabsintelligens" som gør, at hun nemmere vil kunne spore tegn på mulig utroskab hos mænd og nemmere kunne se igennem de svage eksemplarer, som ikke er til at stole på. Så rent faktisk vil hun ende med at vinde ved det.

På længere sigt er det knap så spændende for "anden kvinde" til gengæld. Dér sker der det modsatte. Ja, hun vinder hannen i første omgang, men hun er nu den lykkelige vinder af en mand, som har været utro, og som måske har en tendens til utroskab. I det lange løb har hun ikke vundet så meget endda.

Den udvikling kan være et tegn på menneskets udvikling. Mennesket har lært at tilpasse sig parlivet og har lært at holde fast på parforholdet, men i en verden, hvor over 85 % af menneskerne vil erfare et brud, er det også vigtigt at lære at tilpasse sig bruddet og livet efter bruddet.Hvilke lektioner kan kvinderne lære af det?

Mange.

Ud over at lære, at de ikke er alene, og at de kan snakke om det og overkomme det, så ved de, at de kan lære at tilpasse sig og spotte svage mænd, før end de investerer sig selv i et forhold. (Cyril Malka)

Cyril Malka
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments