Tidligere Jehovas Vidner i Terapi

(15/08-1995) – Det er ikke ligegyldigt, hvilke symboler bliver brugt i drømmetydningen hos en tidligere Jehovas Vidne. Ligeledes foregår krisehjælpen på en anden måde.

Af Cyril Malka – psykoanalytiker

Som psykoanalytiker beskæftiger jeg mig med tidligere Jehovas Vidner og andre som har været i forbindelse med de mange former for nyreligiøsitet der findes, og som deraffølgende har fået alvorlige psykiske skader.

Ensretning

Religionen spiller en stor rolle i vores allesammens liv under en eller anden form, uanset om vi er troende eller ej. Religionen som magt og lovskaber. Religion som norm og tankeskaber, religion som drivkraft. Religion som magnet. Hvorfor skal alle store skabere og tænkere absolut tage kampen op mod religion på et tidspunkt i deres liv?

Religion er spændende, og et stort behov i mange meneskers liv. Derfor har alle de nyreligiøse bevægelser så godt et tag i folk. Især Jehovas Vidner. Bl. a. fordi de giver færdige svar på spørgsmål om liv og død, godt og ondt. Medlemmerne behøver ikke tænke selv længere. Det gør Vagttårns Organisationen for dem.

Flere ting har fascineret mig omkring Jehovas Vidner. For det første, det at vi så tit overser dem! Vagttårns Organisationen, som er Jehovas Vidners centrale organ, er et af verdens største trossamfund. I januar 1995 var der 12.288.917 aktive Jehovas Vidner på verdensplan, fordelt over 232 lande, heraf 24.621 i Danmark.[1]

Derudover skal vi medregne dem, som er medlem af en familie hvoraf nogle er Jehovas Vidner, og endelig dem som er “udstødte” eller “frafaldne”. De sidste tal jeg hørte var at ca. 100.000 mennesker i Danmark er berørte af sekten.

Vagttårns Organisationen er et af de mægtigste selskaber på verdensplan. Coca Cola og IBM er de rene dværge ved siden af. De ejer et af verdens mest udviklede computer systemer, verdens største forlags virksomhed og er sådan bygget op, at de har skabt deres eget samfund i samfundet, hvor de har mindst mulig kontakt med os andre udenfor. Således at Vidnerne så vidt som muligt lever uden nogen form for viden eller fornemmelse af verden udenfor, udover at det er et “frygteligt sted ledet af Satan selv”…

Imponerende eller måske nærmere chokerende er det, at hvis man taler med et Jehovas Vidne i Frankrig, i Israel eller i Danmark, vil man ganske enkelt tale med den samme person i tre udgaver. Lige så vel som hvis man taler med en dansker bosat i et andet land, vil man stadig se fællestrækkene med en dansker bosat i Danmark. Det er ikke usædvanligt.

Men ensheden her er uhyggelig: Samme ordforråd blot med sprogforskel, samme gestus, samme kropssprog, blikket er det samme, betoningen er lige præcis ens. Selv påklædningen!

Som franskuddannet psykoanalytiker og Lacaniener, pirrede en sådan opdagelse naturligvis min nysgerrighed!

Enhver som forsøger at hjælpe et Jehovas Vidne i krise vil vide, at på et tidspunkt kan man ganske enkelt ikke komme længere. Det er som om der er en “stopklods”. Et sted man ikke kan komme videre fra.

Den stopklods er sprog- og symbol-ladningen som er anderledes end den vi kender!

Sprog

Når hjælpen går i stå ved denne stopklods, kan der gives om ikke en fuld forklaring i denne artikel, så i hvert fald nogle tips!

Vi skal til stadighed huske at Jehovas Vidner bliver skolede umådeligt omhyggeligt: Vagttårnet udgiver mindst en bog om året, som Vidnerne skal studere. Dette foregår som regel i et privat hjem om torsdagen, en time. Hvilken bog der bliver studeret er bestemt af Vagttårns Organisationen og er ens for alle Jehovas Vidner i hele verden på samme tidspunkt! De spørgsmål, som bliver stillet til bøgerne er afstukkede af Vagttårnet og står som fodnoter med et nummer. Svaret findes i paragraffen med samme nummer som fodnoten, og ingen andre steder.

Desuden udgives bladene “Vågn op!” og “Vagttårnet” hver 14. dag. “Vagttårnet” er Organisationens talerør, og indeholder på samme måde som bøgerne spørgsmål/svar fodnoter, der skal studeres. Dette gøres så i “Rigssalen”, som regel om søndagen efter det “offentlige foredrag” (Foredrag som ligeledes er afstukket af Vagttårns Organisationen). Om søndagen, er man i “Rigssalen” 2 timer.

“Vågn op!” er en slags “aktualitetsblad”, som har mere aktuelt stof, samt noget for de unge: “Unge Spørger” rubrikken. (“Skal jeg lade mig rive med af de nye påhit”[2], “Kan jeg tage med på en klassetur?”[3], osv). “Vågn Op!”‘s rolle er at holde Vidnerne orienterede om det, der foregår rundt omkring i verden på en “acceptabel måde” samt forsøge at forhindre at Vidnerne henter viden udefra.

“Vågn op!”‘s artikler er kædet til “Vagttårnet”‘s artikler, som bliver studerede, og som igen er kædet til den bog, der bliver studeret. Dette bliver knyttet til Bibelcitater og bibelsyn om tirsdagen i Rigssalen (også 2 timer). Og således bliver der skabt en “alternativ virkelighed”!

Kort sagt; et almindeligt Vidne bruger fem timer om ugen på møder, (tirsdag, 2 timer; torsdag, 1 time; søndagen 2 timer), dertil kommer forberedelsestid til alle møderne, samt forkynd elsen ved lejlighedsvise vidnesbyrd, gadearbejde og fra dør til dør, hvor der skal bruges så mange timer som overhovedet muligt.

Vidnet har faktisk et dobbelt liv. Et i “vores verden”, den fortabte og dødsdømte verden, og et i organisationens verden, Guds Verden. Jehovas Vidner siger om sig selv at: “Vi er i verden, men ikke af verden”. Og det er så sandt, som det er sagt.

Når et Jehovas Vidne bliver udstødt, bliver han så “dømt til døden”. Han bliver ikke bare “smidt ud”, men “smidt i”; smidt i vores samfund, smidt i verden.

Langt fra alle kommer i behandling, for de har lært “indenfor” at den slags er satans og dæmoners værk, som man skal holde sig langt væk fra. Men lykkes det at få dem overtalt, vil man ofte stå over for alvorlige problemer, som for eksempel det at Vidnet er bange for at føle:

Vidnet vil vide, at Harmagedon ikke vil komme, som Vagttårns Organisationen påstår og altid har påstået. Han vil vide det, men han vil ikke tro det 100%. Før eller siden vil tvivlen dukke op; og hvad nu hvis…

Dette skyldes først og fremmest, at der til de alment brugte freudianske seksuelle symboler, er blevet knyttet sidesymboler forbundede med dødsangst! Dette er de fleste af os ikke bekendte med! Lad os tage et par eksempler:

En mand fortalte mig følgende drøm:

“- Jeg var i en skov, og der var der en lysning. Et træ var blevet fældet. Jeg sad på den afskårede træstamme og var ked af det. Så kom en kvinde ridende på en ulv, og voldtog mig. Jeg var bange.”

Det vigtigste i den forbindelse, er ikke bare kastrationsangst . Man må vide, at det afskårede træ er et bibelsk symbol fra Daniels bog, kapitel 4, brugt af Vagttårns Organisationen, som symboliserer de “syv hedningetider” og denne verdens ende. Kvinden, ridende på ulven er også et symbol fra Åbenbaringen og symboliserer “Skøgen”, “Babylon den Store”; Satan, som frister og kæmper i mod Jesus (Vagttårns Organisationen) i dette øjeblik![4]

I drømmen kunne Vidnet se, at Vagttårns Organisationen havde ret i sin påstand, blev ked af det og havde hengivet sig til “skøgen”, denne verden, og vil altså komme til at dø. Samtidig med at “verdenen”, var symboliseret af mig, psykoanalytikeren, som “voldtog” ham…

Atså en dobbeltydighed som ikke er til at tage fejl af, når man kender de skjulte symboler.

Problemet er tit, at Vidnet selv fortrænger disse symbolers betydning og ikke er til megen hjælp førend han direkte konfronteres med det. Vælger man det rette tidspunkt, vil han acceptere det.

Hvis man er kendt med nogle af disse symboler, kan man ikke nøjes med at forsøge at afkræfte dem ved at afsløre dem som løgnagtige! Dette vil kun bekræfte Vidnet i, at verden er ond, ledet af Satan og at vi forsøger at få Vidnet ført ud på fortabelsens vej.

I første omgang bliver man nød til, at udvide symbolikens betydningen, således at Vidnet forstår den skjulte seksuelle betydning, og samtidig den “Vagttårnske” betydning. Derudover kan det være en god ide at forsøge at få patienten til at forstå en anden religiøse betydning af disse symboler. Enten ved selv at søge oplysninger udefra, eller ved at opfordre patienten til det.

Vi må give patienten et “nyt alternativ”, som med tiden lyder mere og mere sammenhængende og tiltrækkende.

At vælge er at dø

Et andet problem er Vidnets angst for at vælge.

Vagttårns Organisationen ejer som nævnt et af verdens største computersystemer.

I Danmark har de hovedkontor på Stenhusvej i Holbæk. Der bliver artikler, bøger og aviser som på en eller anden måde er af interesse for sekten, som omhandler sekten eller som er alment dansk nyhedsstof samlet, oversat til engelsk og sendt til USA. Ligesom det bliver gjort i alle andre lande, hvor det er muligt.

Oversættelsen til engelsk foregår pr. computer. Man skriver i det ene sprog, vælger hvilket sprog, der skal oversættes til og vupti! Så er det gjort. Det system, som alle store firmaer forsøger at finde ud af til oversættelse, har Vagttårns Organisationen været i besiddelse af i en del år nu! Al selskabets litteratur oversættes på denne måde.

Denne oversættelsesmetode er i høj grad med til at præge det helt specielle sprogbrug hos medlemmerne, og til at indkode deres særlige opfattelse af Bibelen ved hjælp af de ens udtryk der hele tiden bliver benyttet. Betydningen af de enkelte ord bliver ændret ved at anbringe dem i anderledes men ikke ukorrekte sætninger. Man vil ikke lægge mærke til det ved læsning af et enkelt blad eller bog, men ved gennemlæsning af flere af deres bøger og blade, vil man hurtigt opdage et typisk sprogbrug, og en helt speciel fortællertone. Det er ganske interssant, men meget uhyggeligt.

Hovedkontoret i Brooklyn modtager alle de forskellige landes informationer og organiserer dem, så de kan findes igen. Når Vagttårns Organisationen f.eks. kan se at man i mange lande så småt begynder at tale om f.eks. Freon, begynder Vagttårnet også at skrive om det og om forureningen og om ozonlaget. På en måde så det bliver knyttet til fortolkninger af Bibelen.

Fra man begynder at tale om et emne til at det bliver en offentlig debat, går der gerne nogen tid. Og den dag emnet dukker op i debatten, har; “Jehovas Vidner sagt det i mange år allerede ved at læse Bibelen, dette beviser at vi taler sandt!”

Denne gigantiske organisation med det veludviklede computersystem bevirker i øvrigt også, at mange “frafaldne” og “udstødte” fra sekten, der aktivt informerer os andre om livet “inde nfor” i de forskellige medier, er overbeviste om, at de er forfulgt af Vagttårns Organisationen og tit udvikler nogle paranoide symptomer. Tit er det overdrevet, men det er rigtigt at frafaldne og udstødte bliver registrerede, ligesåvel som det de skriver og siger i aviserne. Men dette er specielt møntet på Vagttårns Organisations “forsvar”, for at vide hvor de skal til genmæle i mod dem der “forfølger” Jehovas Vidner.

Selskabets udgivelser gennem årene omhandler alle emner imellem himmel og jord, og er knyttede til Bibelcitater og gode råd om at leve ordentligt og kristent, de er opdaterede og tilført nutidig viden om vores verden, stadig tilknyttet anvisninger på korrekt opførsel og tro. Og dette gør det til en slags opslagsværk i den “rette og kristne livsstil”. Er man i tvivl, slår et godt og troende Vidne op i Vagttårns selskabets litteratur for at finde svaret, for det er der det findes og ingen andre steder. Der er ikke det emne, som ikke er behandlet. Dette kan illustreres ved:

 

” En læser fra Ohio i USA skriver “Jeg vil gerne give udtryk for min værdsættelse af bladene Vagttårnet og Vågn op! De er simpelthen guldgruber.” Hun forklarer hvordan læsning af bladene holder hende orienteret.

” Jeg gik ud af highschool for tretten år siden uden at få en afsluttende eksamen. For nylig krævede staten at jeg gik op til en prøve som, hvis den bestås, anerkendes på linje med en highschooleksamen. Som forberedelse til denne prøve har det været nødvendigt for mig at gå i skole. Hvis man klarer sig godt i undervisningstimerne, kan man som regel gå op til prøven efter blot seks måneder. Jeg var dog klar til at gøre det efter fire uger, og jeg fik høje karakterer.

Hvad var grunden? Praktisk taget alle eksamensfagene – videnskab, samfundsorientering og så videre – var blevet behandlet på den ene eller den anden måde i udgaver af og Vågn op! Blot ved at læse i bladene var mine færdigheder i læsning, stavning og tegnsætning blevet holdt ved lige. Faktisk modtog jeg slet ikke undervisning i nogen af disse emner. Under visningstimerne var kun en hjælp til at genopfriske mine kundskaber i matematik”” [5]

 

Ilustrationerne ved denne historie er en forside af “Vagttårnet” fra 1. oktober 1994, som forestiller et åbent eksemplar af Bibelen, med underskriften “Bibelen, hvorfor er den så vigtig?” og forsiden af “Vågn op!” fra d. 22. oktober 1994, som forestiller nazister fra anden verdenskrig, sammen med nogle katolske biskopper, alle i gang med at strække armen i Heil hilsen og underskriften “Når religionen tager parti i krig”!

Alle disse ting gør, at Jehovas Vidner har det indtryk, at Vagttårnet ved brug af kun Bibelen er den eneste ordentlige vejleder i kristen livssyn.

En udstødt eller frafalden plejer gerne som noget af det første når de forlader sekten, at smide al deres litteratur (deres fortid) ud. Ligeledes forsøger de at sætte en “klap” foran alt det, som er blevet dem indprentet ved møder, bogstudier osv. Altså hele deres erfaring!

Men hvor skal man så søge vejledning nu ? Hvem kan fortælle en hvad der er det rigtige? Hvad skal man gøre hvis nu det eller det sker? Og vigtigste af alt: Hvad sker der, hvis jeg vælger forkert? De er ikke vant til at vælge selv. De har ikke prøvet det. De har altid kunnet slå op i en bog eller et blad, hvor valget er truffet for dem, og hvor det meget tydeligt er tilkendegivet at et “forkert” valg, altså det modsatte af hvad Vagttårnet siger, er et valg for Satan og ensbetydende med døden. Det er barskt for os andre, men en helt naturlig tankegang for Vidnerne.

Alle disse valgmuligheder de nu står med ude i “verden” er med til at forstærke organisationens magt; for hvad nu hvis de alligevel har ret? Verden er jo et rodet og beskidt sted at være, når man ikke er vant til at begå sig der. Trygheden og retningslinjerne indenfor er væk, der er ikke noget sikkerhedsnet længere. For de andre indenfor er man død.

Hvis man ser på en almindelig krisebehandling, så er der en periode hvor patienten er ude af stand til at træffe et valg, og bare har behov for at “tale ud”, formulere problematikken igen og igen, konkretisere det, gøre tabet op og finde deltabene.

Næsten som terrorist

Den tilstand er de udstødte i nærmest konstant og nægter hårdnakket at komme videre! De har her fundet et sted de kan være og fungere nogenlunde. Og man kunne være fristet til at mene, at herfra kan de komme videre på egen hånd!

Tit er det dog desværre således, at angsten falder over dem som en høg 10 eller 15 år senere. F. eks. sat i gang af en eller anden uforudset forandring i deres dagligdag.

Under hele behandlingen, startende fra første dag, skal man stille Vidnet over for valg! Almene små valg. Nærmest hele tiden. (Dog ikke i samme omfang som til psykisk nedbrydning af gidseltagere, men tæt på!!).

– Hvad dag fortrækker du?
– Hvornår kan du?
– Jeg kan tirsdag og torsdag
– Hvad er bedst for dig?
– Det er lige meget.
– Hø… Hvad siger du til torsdag?
– Fint, formiddag eller eftermiddag?”

Det kan lyde barskt, og kan ikke altid lade sig gøre ved den første behandling, da et ex- Jehovas Vidne ofte først ønsker at komme i behandling, når situationen er helt gal. Men “valg metoden” skal faktisk benyttes tidligere end i et almindeligt terapi forløb.

Vær i øvrigt opmærksom på, at hvis man under en almindelig samtale får kendskab til at klienten har haft kontakt med Jehovas Vidner om end det kun er kort eller overfladisk, kan vedkommende have et eller flere af nævnte symptomer i større eller mindre grad.

Ligeledes vil man i behandlingen af tidligere Jehovas Vidner erfare at de ofte interesserer sig meget for tro og videnskab, alternativ det ene eller andet som altsammen har en form for svar på hvad fremtiden vil bringe. F.eks. Astrologi, Tarrotkort, Pinsebevægelsen o.s. v.

Til krisebehandling og stabilisering af tidligere Jehovas Vidner, er de 30 bevilgede timer fra det offentlige desværre tit ikke nok!

40 til 50 timer er ikke usædvanlig.

Foreløbigt er det lykkedes mig at stabilisere og analysere nogle tidligere Jehovas Vidner helt, men det har taget fra 300 til 400 timer… Det er faktisk ganske lidt, når man tænker på hvor stærk og langvarig påvirkningen ofte har været!

Som en slut bemærkning, skal vi være forberedt på, at Vagttårns Organisationen indtil nu har påstået at “den generation som har erfaret 1914 (altså ikke er født, men kunne forstå og erfare) ikke vil uddø førend enden kommer”. Denne påstand er nu ved at miste sin troværdighed, hvorfor organisationen er ved at ændre sine beregninger. Noget tyder på, at Vagttårns Organisationen er ved at lave sine beregninger om til 1945, eller til at 1914 falder helt af.

Dette gøres først og fremmeste ved en massiv skrækkampagne overfor medlemmerne om verden udenfor. Dette jo nok for at undgå et kæmpe frafald den dag hvor datoen rykkes.

Ikke desto mindre skal vi regne med at der pludseligt i løbet af ganske kort tid, vil dukke mange tidligere Jehovas Vidner op i behandlingssystemet. Mange af dem risikerer at blive fejlbehandlede fordi vi ikke er rustet til den rigtige krisebehandling fra begyndelsen af. (Cyril Malka)

© Cyril Malka 1995

(1) Vagttårnet, 1. januar 1995, s. 12 ff.
(2) Vågn op!, 8. december 1994, s. 15 ff.
(3) Vågn op!, 22. oktober 1994, s. 23 ff.
(4) Bemærk at i Vagttårns Organisationens litteratur, rider “Skøgen” på “…et skarlagenrødt vilddyr, som var fuldt af gudsbespottelige navne og som havde syv hoveder og ti horn”( Åbenbaringen Det store klimaks er nær! Vagttårnet 1988, s. 240.) Ulven var et andet symbol brugt af lige præcis den klient.
(5) Vågn op!, 22. januar 1995, s. 3.

Cyril Malka
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments