Dommedag der udeblev

Harmageddon

Jehovas Vidner vil i løbet af de næste par måneder (1. november 1995) stå over for den største ændring af deres lære siden 30’erne.

Vi er efterhånden alle klar over, hvilke forhold de medlemmer, som har afvigende synspunkter, hidtil er blevet budt: udstødelse, med tab af familie og omgangskreds til følge.

Mange af os ved også, at Vagttårns Organisationen (Jehovas Vidners centrale organ) har hævdet, at den generation, som havde oplevet begivenhederne i 1914, stadig skulle være i live, når Harmagedon (dommedag) kom med et brag og udslettede alle, der ikke er Jehovas Vidner.

Derfor har organisationens blad Vågn Op! indtil i dag skrevet som indledning:

Vågn Op! er et oplysende blad for hele familien. Det viser hvordan dagligdagens problemer kan klares. Det bringer nyt, fortæller om folk i mange lande, og går tæt på religion og videnskab. Men det gør mere end det. Det går bag om nutidens begivenheder og peger på deres egentlige betydning, men forholder sig politisk neutralt og fremhæver ingen race eller samfundsgruppe frem for andre. Og vigtigst af alt: Det giver grundlag for tillid til Skaberens løfte om indførelse af en tryg og fredelig ny verden endnu mens den generation der oplevede begivenhederne i 1914, er i live. (fremhævet af mig).

Det siger sig selv, at den generation efterhånden er ved at være på vej væk. Derfor burde Harmagedon snart komme, og derfor er de “udstødte” og de “frafaldne” blevet behandlet usandsynligt hårdt, eftersom vi levede i de sidste tider.

At tvivle på 1914 har været sidestillet med at tvivle på Gud selv, da det jo er Ham, der har givet løftet. Derfor har jeg utallige eksempler på folk, der blev udstødt, fordi de “spredte falsk lære”, hvilket vil sige, at de over for deres medtroende har givet udtryk for tanker, der ikke har været i overensstemmelse med Vagttårnets udlægning af budskabet.

Mange andre har selv forladt troen, når de erfarede ting, der ikke hang sammen i organisationens lære.

I begge tilfælde har disse mennesker mistet familie, tro, venner, omgangskreds og værdighed, hvorfor mange af dem har fået psykiske skader; enkelte har gået så langt som til selvmord.

Men i et lille års tid nu har Vagttårns Organisationen stille og diskret lavet om på deres regnestykke. På trods af at de har flyttet lidt rundt på deres datoer, har de udadtil forkyndt den gamle lære, som stadig koster nogle udstødelser…

Og stadig fortsætter sektens tidsskrifter at holde 1914 som “Skaberens løfte”.

Vagttårns Organisationen er enten begyndt at erkende, at de ikke kan sætte en definitiv tidsfrist for, hvornår verdens ende kommer, eller også vil de flytte deres “magiske årstal”… sandsynligvis til 1945.

Det, som Adventisterne, der var inspirationskilde for Vagttårns Organisationens lære, lærte for længe siden, er først gået op for Vagttårns Organisationen nu.

Den 1. november 1995 falder læren om 1914 til jorden for bestandigt. Den 1. november 1995 skriver Vagttårns Organisationen, at de har fået “nyt lys”, et udtryk som Vagttårns Organisationen benytter, når de skal lave noget om i deres lære uden at indrømme, at de eventuelt kunne have taget fejl.

Ifølge dette nummer af Vagttårnet, bl.a. i artiklen “A Time to Keep Awake”, skal en generation ikke ses som noget, der “afgrænses af tidens kronologi”. En generation skal nu nærmest ses som en periode, hvori noget sker (lige som i tressernes generation).

Generationen, som har oplevet 1914, skal nu forstås som den generation, der ser Kristi nærvær i dette øjeblik; altså i vores dage, og det åbner muligheden for, at det er dem, som i dag er 20, 30, 40 år…..

I modsætning til den tidligere forståelse, hvor det efterhånden var nogle meget gamle mennesker, der sad tilbage som den generation, der havde oplevet 1914. Altså er “den generation” de, som ser tegnene i dag! Og her skelner Vagttårns Organisationen imellem dem, som tolker disse tegn (dem selv) og dem, som ikke gør; altså os andre i “verden” udenfor…

Naturligvis er der fra Vagttårns Organisationens side ingen tegn på at indrømme nogen fejl…

Men det betyder, at de, der nægtede at forkynde den fejlagtige teori om 1914, havde ret i ikke at gøre det.

Nogle vil mene, at denne ændring kan føre til at Vagttårns Organisationen bliver mere human.

Men jeg spørger mig selv, om det ikke er på høje tid, at Vagttårns Organisationen opfører sig kristent og giver dem, der er blevet udstødt, en uforbeholden undskyldning.

En uforbeholden undskyldning til dem, som nægtede at forkynde noget, de vidste var løgn, da de fandt ud af, at dogmet om 1914 ikke holdt. I modsætning til hvad Vagttårns Organisationen stadig gør nu.

© 1995 – Cyril Malka. Udgivet i Udfordringen d. 28. september 1995, i Kristeligt Dagblad d. 30. september 1995, samt i forbindelse med en interview med Jørgen Larsen (Vagttårnsselskabets Landskoordinator ) d. 26. september 1995 i Fyens Stiftstidende.

Efterskrift

Vagttårnet har ændret læren om 1914. Man kan nu ikke længere sætte et årstal ifm. Harmaggedon.

Derudover er indledningen til Vågn Op! ændret til:

[…] Og vigtigst af alt: Det giver grundlag for tillid til Skaberens løfte om en tryg og fredelig verden der snart vil træde i stedet for den nuværende onde og lovløse tingenes ordning.

Vi må konstatere at Skaberen, ifølgeVagttårns Organisationen, har ændret sit løfte …

Ingen udstødt har fået nogen form for undskyldning. Det bliver tværtimod påstået fra Jørgen Larsens side at ingen nogensinde er blevet udstødt for at tvivle på 1914…

Det er til gengæld rigtigt: Ingen blev udstødt for at tvivle …

Så længe man forkyndte Organisationens lære …

Cyril Malka
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments