Unge Gother og Selvskade – 2006 – 2017

(10/05-2017) - I 2006 har forskere på Glasgow universitet fundet, at der var en stor hyppighed af selvskade hos unge, som identificerer sig med Goth-kulturen.Ifølge studiet skader 14 % af engelske unge sig selv.

Denne selvskade kan være forbundet med depression, selvmordforsøg og forskellige psykiske problemer.

Universitetets forskere fulgte 1.258 unge fra de var 11 og tjekkede dem, da de var 13, 15 og 19 år.

De unge var fordelt over forskellige kulturer, Goth-kulturen inkluderet. Resultaterne er justerede, så de tager hensyn til forskellige faktorer såsom socialklasse, skilsmisse af forældre, forbrug af tobak, alkohol, narko samt psykiatrisk historik såsom depression.

Selv om man tog hensyn til disse data, forbliver det, at identificere sig med Goth-kulturen, den dominerende faktor. Ifølge resultaterne er Goth-kulturen stærkt forbundet med en livsstil, hvor selvskade (53 %) og selvmordforsøg (47 %) er ret almindelige.

More...

Der blev udført et nyere studie på universitetet i Oxford i 2015.

Det var centreret om 3.694 børn født i Storbritannien i 1991 og 1992.

Disse unge blev fulgt, indtil de blev 18 år gamle.

Når de unge blev 15, svarede de et spørgeskema for at se, hvilke kulturgrupper de associerede sig med. De skulle skrive, hvorvidt de associerede sig "slet ikke", "lidt" eller "meget" med de forskellige grupper.

Da de unge blev 18, målte forskerne depressionstendensen hos de forskellige unge samt hyppigheden af selvskade (med "selvskade" blev der set på både at skære i sig selv og pille i sine sår samt tage overdoser af medicin).

Ifølge de første resultater viste det sig, at flertallet af de unge, som identificerer sig med Goth-kulturen, er piger, som har mødre, som har en tendens til depression. Statistikken blev derfor justeret for at tage hensyn til den faktor.

Af de 1.841 unge som ikke identificerede sig med Goth-kulturen, viste 6 % af dem tegn på depression.

Af de 154 unge som identificerede sig "meget" med Goth-kulturen, viste 18 % af dem tegn på depression.

Ca. 10% af ikke-Gotherne fortalte, at de skadede sig selv mod 37 % af Gotherne.

Klik her for at downloade studiet (på engelsk)
.

Tingene har ikke flyttet sig meget de sidste 10 år, og man bliver ved med at spørge sig selv, om Goth-kulturen tiltrækker de unge, som har disse tendenser, eller om den har en indflydelse på dem, som er skrøbelige i forvejen. Eller begge dele.

Under alle omstændigheder er Goth-kulturen stadig en afgørende faktor i de unges adfærd, fordi det at forstærke og at normalisere selvskade og selvmord vil på ingen måde hjælpe de unge med at blive bevist over visse problemer og at løse dem. I dette tilfælde forstærker man en uhensigtsmæssigt adfærd. (Cyril Malka)

© 2017 - Malka

Cyril Malka
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments